Szyby

Szyby zespolone ciepłochronne

Stosowanie szyb ciepłochronnych jest następstwem nieustającego postępu technicznego oraz dążeniem współczesnego budownictwa do zminimalizowania zapotrzebowania na ogrzewanie, a właściwa izolacyjność budynków odgrywa coraz większą rolę. Nowoczesne zarządzanie energią polega przede wszystkim na zmniejszaniu strat ciepła oraz kontrolowanym wykorzystywaniu darmowej energii słonecznej.

 

Ornamenty szybowe

Szkło ornamentowe stosowane w szybach dekoracyjnych jest szkłem o zmniejszonej przejrzystości wynikającej z rozproszenia promieni świetlnych na jego wzorzystej powierzchni. Ma szerokie zastosowanie, ze względu na swoje walory użytkowe i dekoracyjne, w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Szkło ornamentowe przepuszcza zwykle tylko niewiele mniej światła niż szkło bezbarwne.

 

Szyby laminowane

Dzięki zastosowaniu szyb laminowanych można zapewnić bezpieczeństwo mieszkania, dóbr i osób w nim się znajdujących. Zamontowanie takiego przeszklenia jest w stanie opóźnić działania i tym samym zniechęcić agresorów. Dzięki folii PVB w przypadku usiłowania kradzieży lub włamania, przeszklenia te pozostawiają wystarczająco dużo czasu na interwencję lub włączenie alarmu. Pozwalają także na uniknięcie obowiązku zasuwania żaluzji na czas krótkiej nieobecności.

 

Szyby przeciwsłoneczne

Domy, biura, budynki użyteczności publicznej przepełnione są światłem, ale wysoki stopień przezroczystości szkła może prowadzić do przegrzewania pomieszczeń i wysokiej przepuszczalności promieni UV. Odpowiedzią na te problemy stały się szyby przeciwsłoneczne.

 

Szyby dźwiękochłonne

Mieszkając w głośnym mieście warto zainwestować w ochronę przed hałasem. Szyby dźwiękochłonne są jednym ze sposobów radzenia sobie ze zgiełkiem ulic, odgłosami jadących pociągów, samochodów, samolotów, bawiących się dzieci itd.

Własności akustyczne okna, jego zdolność do tłumienia hałasu, mają istotny wpływ na kształtowanie się właściwych, komfortowych warunków dla osób przebywających w danych budynkach. Ważnym elementem na drodze poprawy izolacyjności akustycznej okna jest dobór odpowiedniego oszklenia.

 

Szyby emaliowane

Szkło emaliowane to rodzaj szkła wytwarzany poprzez nałożenie farby ceramicznej na jego powierzchnię, a następnie poddawany suszeniu i procesowi hartowania. Szkło może być emaliowane albo za pomocą walca, albo metodą sitodruku.

 

Sitodruk

Sitodruk to proces technologiczny polegający na nanoszeniu farby na różnego rodzaju powierzchnie, za pomocą sita, na którym odwzorowany jest drukowany obraz. Po jej naniesieniu szkło poddawane jest suszeniu, a następnie procesowi hartowania.

 

Szkło hartowane

Szkło hartowane ESG wytwarzane jest na bazie szkła zwykłego. Szkło bazowe poddawane jest procesowi hartowania, który polega na nagrzaniu surowca do temp. 620 - 680 °C, a następnie poddane jest szybkiemu oziębieniu w  strumieniu  sprężonego  powietrza.  W efekcie, w warstwie powierzchniowej powstają naprężenia ściskające, co znacznie podwyższa jego wytrzymałość. Szkło hartowane ESG jest kilka razy bardziej wytrzymałe niż zwykłe szkło o tej samej grubości, a w przypadku stłuczenia rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach, a nie na ostre igły. Szkło hartowane może być stosowane wszędzie tam, gdzie przepisy wymagają stosowania szyb bezpiecznych.