Dodatki okuciowe

 

Mikrowentylacja
Dzięki małej szczelnie wentylacyjnej w pozycji uchylnej zapewnia stałą wymianę powietrza. Zapewnia to świeże powietrze niezależnie od pory dnia i nocy, bez konieczności stałego otwierania i zamykania okna.

Blokada obrotu klamki
Odpowiada za zamykanie się skrzydła w ościeżnicy zawsze na tej samej wysokości. Pozwala to uniknąć obwieszania się w długim okresie eksploatacji i przeciwdziała błędom obsługi okna.

Tilt First
Rozwiązanie do pokoju dziecka. Inteligentny mechanizm zabezpieczający ze specjalną klamką na klucz zamienia kolejność funkcji okna na „najpierw uchyl potem otwórz". Jest to niezawodne zabezpieczenie przed otwarciem okna.

Blokada otwarcia z kluczem
Element montowany na skrzydle okiennym wyposażonym w okucie RU. Umożliwia zablokowanie funkcji otwierania okna. Użytkownicy mogą korzystać jedynie z uchyłu. Tylko osoba posiadająca kluczyk może w dowolnym momencie wykorzystać funkcję otwierania.

Opcja Komfort
Mechanizm okucia wymuszający uchylenie lub zamknięcie po odpowiednim ustawieniu specjalnej klamki w oknie Roto NT Komfort ułatwia obsługę okien trudno dostępnych, a także umożliwia ich obsługę osobom niepełnosprawnym bez korzystania z pomocy innych.

Hamulec w klamce
Pozwala na wygodne zablokowanie otwartych drzwi balkonowych lub okien w dowolnym położeniu od 15° do 90° przez przekręcenie klamki do dołu. Tak zablokowane skrzydło stabilnie stawia czoła nawet gwałtownym podmuchom wiatru.

Hamulec cierny
To prostsza opcja hamulca w klamce. Tu do blokowania okna wykorzystane jest tarcie.

Zatrzask balkonowy magnetyczny
Zatrzask magnetyczny sprawia, że drzwi balkonowe domykają się niemal samoczynnie po lekkim popchnięciu. Dzięki magnesowi domknięte drzwi trzymają się na tyle mocno, że nie ma potrzeby zamykania ich klamką po każdym wyjściu na balkon.

Odciążnik skrzydła
Specjalny mechanizm odciążający do dużych i ciężkich skrzydeł na okuciu Designo. Pozwala uniknąć obwieszania się w długim okresie eksploatacji.