ul. Pomorska 2i, 78-100 Kołobrzeg
tel: 94 35 20 280 / 94 35 24 825
e-mail: biuro@swiatokien.net